Petrokimya Endüstrisi

Profesyonel. İnovasyon. Kalite.

Dünya çapında profesyonel hizmet.

Petrokimya Su Arıtma Sistemleri, Petrokimya Su Arıtma Sistemi, Petrokimya Endustrisi Su Arıtma, Petrokimya Endüstrisinde Su Arıtma Çözümleri, Petrokimya Su Çözümleri, Petrokimya Sistemlerinde Su Arıtma Sistemi - Petrokimya Su Arıtma Sistemleri, Petrokimya Su Arıtma Sistemi, Petrokimya Endustrisi Su Arıtma, Petrokimya Endüstrisinde Su Arıtma Çözümleri, Petrokimya Su Çözümleri, Petrokimya Sistemlerinde Su Arıtma Sistemi - Petrokimya Su Arıtma Sistemleri, Petrokimya Su Arıtma Sistemi, Petrokimya Endustrisi Su Arıtma, Petrokimya Endüstrisinde Su Arıtma Çözümleri, Petrokimya Su Çözümleri, Petrokimya Sistemlerinde Su Arıtma Sistemi -

Waterland

Petrokimya Endüstrisi

Arıtılmış su, farklı amaçlar için değişen saflık dereceleri nedeniyle petrokimya endüstrisinde çok çeşitli amaçlar için üretim uygulamalarında gereklidir. Su, ürün imalatında belki de en yaygın olarak bulunan hammaddedir; ürün geliştirme, test ve analizde, ürün hazırlamada, üretim makinelerinin temizliğinde ve buhar formunda aletlerin / ekipmanların sterilizasyonunda kullanılır. Ham su kaynağının tipi göz önüne alındığında; bir ana su şebekesinden, sondaj kuyusundan veya yeraltı su kaynağından temin edilen su, nihai ürünün kalitesini, tutarlılığını hatta güvenliğini etkileyebilecek çok çeşitli kirletici maddeleri potansiyel olarak içerebileceğinden ham haliyle kullanılamaz.

Yüksek değerli ve kaliteli ürünlerin başarılı üretimi; hammaddelerin kalitesine ve tutarlılığına bağlıdır. Su petrokimya sektörü içinde kullanılan en önemli hammadde olmasından dolayı üretim sürecini doğrudan etkilemektedir. Artan nüfusa bağlı olarak doğal su kaynaklarının içerebileceği kirletici maddeler göz önüne alındığında; ham su kaynağının kaliteli olması ancak ileri teknolojik arıtma teknolojileri ile mümkündür. Petrokimya endüstrisi içinde yer alan tesislerin gerek duyduğu su miktarı düşünüldüğünde; su bir tesis için her alanda hayati bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda tesis verimliliği göz önüne alındığında suyun kalitesi neredeyse miktar kadar önemlidir. Ham suyun niteliği doğal olaylara ve insan yapımı etkileşimlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bundan dolayı ham su içindeki çamur ve çökeltilerin giderilmesi, askıda kalan organik maddelerin çözülmesi, pH seviyesinin ayarlanması ve hastalığa neden olan mikroorganizmaların öldürülerek suyun dezenfekte edilmesi amacıyla tesise gelen suyun kullanılmadan önce arıtılması gerekir.

Waterland Olarak Amacımız;

Suyun Geleceğini Korumak.