Turizm Endüstrisi

Profesyonel. İnovasyon. Kalite.

Dünya çapında profesyonel hizmet.

Turizm Sektöründe Su Arıtma Sistemleri, Turizm Sektöründe Su Arıtma Sistemi, Turizm Üretimi Su Arıtma Teknolojisi, Turizm Endüstrisi Su Arıtma Sistemleri, Turizm Endüstrisi Su Arıtma Sistemi, Turizm Sektöründe Su Arıtma - Turizm Sektöründe Su Arıtma Sistemleri, Turizm Sektöründe Su Arıtma Sistemi, Turizm Üretimi Su Arıtma Teknolojisi, Turizm Endüstrisi Su Arıtma Sistemleri, Turizm Endüstrisi Su Arıtma Sistemi, Turizm Sektöründe Su Arıtma - Turizm Sektöründe Su Arıtma Sistemleri, Turizm Sektöründe Su Arıtma Sistemi, Turizm Üretimi Su Arıtma Teknolojisi, Turizm Endüstrisi Su Arıtma Sistemleri, Turizm Endüstrisi Su Arıtma Sistemi, Turizm Sektöründe Su Arıtma -

Waterland

Turizm Endüstrisi

Su arıtma sistemleri turizm sektöründe mutfak bölümü ve çamaşırhane olmak üzere pek çok farklı alanda tercih edilmektedir. Birçok farklı sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de çok fazla su tüketilmektedir ve suyun arıtılması oldukça önemli bir rol oynar. Her yeraltı veya yerüstü suyu belli miktarda kireç, kil, askıda katı madde ve farklı mikroorganizmalar gibi çeşitli kirleticileri içerir. Bu partikül ve organizmaların uzaklaştırılması için su arıtma sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Musluktan akan suyun veya yer altı su kaynağından temin edilen suyun kireçli ve çeşitli kirleticiler içerdiği düşünüldüğünde; mutfak ve çamaşırhane bölümlerinde kullanılan makinelerin zarar görmesi kaçınılmazdır. Tüm bunların yanı sıra müşterilerin içme ve genel kullanımına sunulan suyun niteliğinin düşük ve kötü olması turizm yerleşkesi açısından olumsuz bir etki bırakacaktır. Bu durum turizm yerleşkesinin kısa vadede ekonomik açıdan doğrudan olumsuz olarak etkilenmesine neden olacaktır. Uzun vadede arıtma sistemlerine göre daha fazla maliyete neden olan bu durum, turizm yerleşkesine kurulacak arıtma tesisi ile kolaylıkla çözülebilir.

Waterland Olarak Amacımız;

Suyun Geleceğini Korumak.