Su Arıtma ve Atık Su Geri Kazanım

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyon km3 kadar ve bu suyun %97,5’i okyanuslardaki tuzlu sudur. Kalan %2,5’in de yalnızca %0,5’i kullanılabilir durumdayken, tatlı suyun %90’dan çoğu kutuplarda ve yeraltındadır.

“Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyon km3 kadar ve bu suyun %97,5’i okyanuslardaki tuzlu sudur. Kalan %2,5’in de yalnızca %0,5’i kullanılabilir durumdayken, tatlı suyun %90’dan çoğu kutuplarda ve yeraltındadır.”

İklim değişikliği sebebiyle yağışların düzensizleşmesi ve yeraltı su kaynaklarının gittikçe azalması dünyada yaşanacak olan su kıtlığının en büyük sebepleri arasında yer alırken, BM öngörüsüne göre 2030 yılında dünya, yüzde 40 oranında bir su kıtlığı ile karşı karşıya kalacak.

Dünyada 470 milyonu aşkın kişi su kıtlığı çeken bölgelerde yaşarken, her yıl başta çocuklar olmak üzere 10 milyon kişi sudan kaynaklanan salgın hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.

Dünya’da özellikle içilebilir su kaynakları hızla kirleniyor. Düzensiz kentleşme, aşırı nüfus artışı, sera gazlarındaki artış ve aşırı sanayileşme dünyayı giderek daha “susuz” hale getiriyor.

Bu durum, temiz su talebini arttırmış ve dolayısıyla su arıtma ve geri kazanım teknolojilerinde hızlı bir gelişme kaydedilmiştir.

WATERLAND arıtma sistemleri dünyada geliştirilen son teknolojiler ve mükemmel tasarımlar ile desteklenmiştir.

Yüzey suları , yeraltı suları ve denizden içme suyu temininde %100 arıtma başarısı sağlayan sistemlerimizin yanı sıra kullanılmış suların ileri arıtma prosesleri ile geri kazanılarak %100 e yakın arıtma verimleri ile yeniden kullanımına olanak sağlanmaktadır.

Su arıtma ve geri kazanım için sıklıkla kullanılan sistemler;

  • MBR SİSTEMLER
  • KUM FİLTRELER
  • AKTİF KARBON FİLTRELER
  • ULTRAFİLTRASYON
  • NANOFİLTRASYON
  • TERS OSMOS
  • UV ve eOXI DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ