Su Arıtma Sistemleri

Profesyonel. İnovasyon. Kalite.

Dünya çapında profesyonel hizmet.

Filtrasyon Sistemleri, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Nano Filtrasyon Sistemleri, Ters Ozmoz Sistemleri - Nehir Suyu Arıtma Sistemleri, EDI/Ultra Saf Su Sistemleri, Evaporasyon Sistemleri, CIP Sistemleri - Kimyasal Dozaj Sistemleri, Kimyasallar, Dezenfeksiyon Sistemleri, Mekanik Filtreler, Degazör Sistemleri -

Waterland

Su Arıtma

Waterland, endüstrilerin çeşitli ihtiyaçları için su arıtma tesisleri sağlamada liderdir. Su arıtma projelerinin tasarımı, inşası ve inşaatını yönetme konusundaki +16 yıllık deneyimimizle, özel veya standartlaştırılmış endüstriyel su arıtma çözümleri oluşturuyor ve uyguluyoruz.

Waterland su arıtma teknolojileri, çeşitli endüstriler için yenilikçi ve başarıyla kurulmuş su arıtma tesisleri sağlama konusunda kanıtlanmış bir geçmiş performansa sahiptir. Su arıtma, endüstrilerde ve evlerde kullanılmak üzere doğal su kütlelerinden kum, askıda katı maddeler, çözünmüş tuzlar, iyonlar, sertlik gibi safsızlıkların giderilmesini içerir. Endüstriler için katı kirlilik ve spesifik su kalitesi gereklilikleri nedeniyle, daha sonraki kullanımlar için çeşitli kaynaklardan gelen suyun arıtılması gerekmektedir.

İnsan nüfusunun ve sanayileşmenin giderek artması ile su kaynaklarının daha hızlı tüketilmesi ve daha çok kirlenmesi sorunları gündeme gelmiştir. Bu durumda hem insanlık hem de doğa için su arıtımı teknolojilerine ihtiyaç duyulmuştur.

Filtrasyon gibi zaten doğada kendiliğinden gerçekleşen arıtma yöntemleri örnek alınarak daha verimli teknolojiler tasarlanmaya başlanmıştır. Su Arıtma, suyu gereken kullanım alanına uygun hale getirmek için kullanılır. Suyun kalitesini arttıran herhangi bir süreç arıtma olarak adlandırılabilir.

Arıtma yöntemleri mekanik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler olarak birbirlerinden ayrılırlar. Bu yöntemlerle suda bulunan, istenmeyen maddeler ve kirleticiler sudan ayrıştırılır ve su son kullanıma hazır hale getirilir. Son kullanım amaçlarını; içme, sulama, endüstriyel su ihtiyacı, rekreasyonel kullanım vb. olarak sınıflandırabiliriz. Bunlara göre arıtma gereksinimi artar ya da azalır. Aynı şekilde bu gereksinim, su kaynağına göre de değişim gösterebilmektedir.

Waterland

Su Arıtma
Çözümlerimiz

Waterland Olarak Amacımız;

Suyun Geleceğini Korumak...