Atık Su Arıtma Sistemleri

Profesyonel. İnovasyon. Kalite.

Dünya çapında profesyonel hizmet.

Filtrasyon Sistemleri, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Nano Filtrasyon Sistemleri, Ters Ozmoz Sistemleri - Nehir Suyu Arıtma Sistemleri, EDI/Ultra Saf Su Sistemleri, Evaporasyon Sistemleri, CIP Sistemleri - Kimyasal Dozaj Sistemleri, Kimyasallar, Dezenfeksiyon Sistemleri, Mekanik Filtreler, Degazör Sistemleri -

Waterland

Atık Su Arıtma

Waterland, endüstrilerin çeşitli ihtiyaçları için su arıtma tesisleri sağlamada liderdir. Su arıtma projelerinin tasarımı, inşası ve inşaatını yönetme konusundaki +16 yıllık deneyimimizle, özel veya standartlaştırılmış endüstriyel su arıtma çözümleri oluşturuyor ve uyguluyoruz.

Waterland su arıtma teknolojileri, çeşitli endüstriler için yenilikçi ve başarıyla kurulmuş su arıtma tesisleri sağlama konusunda kanıtlanmış bir geçmiş performansa sahiptir. Su arıtma, endüstrilerde ve evlerde kullanılmak üzere doğal su kütlelerinden kum, askıda katı maddeler, çözünmüş tuzlar, iyonlar, sertlik gibi safsızlıkların giderilmesini içerir. Endüstriler için katı kirlilik ve spesifik su kalitesi gereklilikleri nedeniyle, daha sonraki kullanımlar için çeşitli kaynaklardan gelen suyun arıtılması gerekmektedir.

Atık Su Arıtımı; evsel ve endüstriyel atık suların geri kullanıma veya doğaya deşarjına uygun hale getirilmesidir. Arıtım genellikle havalandırma, aktif çamur sistemleri, membran biyoreaktörleri veya yavaş kum filtresi gibi biyolojik proseslerle sağlanır. Akım şeması genel olarak su ve katıların ayrıldığı sedimantasyonla başlar; daha sonra çözünmüş maddenin biyolojik flok olarak katılaşmasıyla devam eder ve son çöktürmeyle istenilen saflıkta su elde edilmesiyle sona erer. Doğru arıtmayla endüstriyel suların büyük çoğunluğunun tekrar kullanıma hazır hale gelmesi elbette ki mümkündür.

Atık su arıtma prosesleri aşağıdakiler gibidir:

ARITMA PROSESLERİ
ÖN ARITMAIzgaralar, Kum Tutucu, Yağ ve Gres Tutucu, Ön Çöktürme Havuzu
İKİNCİL ARITMAAktif Çamur Prosesleri, Havalandırmalı Lagünler, Aerobik Çürütme, Damlatmalı Filtreler, Dönen Biodiskler, Paket Yataklı Reaktörler, Son Çöktürme Havuzu
ÜÇÜNCÜL ARITMADezenfeksiyon

Arıtma sonucu olan çamur ise bir takım yöntemlerle bertaraf edilebilir; yoğunlaştırma, stabilizasyon, şartlandırma, dezenfeksiyon ve susuzlaştırma, ısıl kurutma, termal azaltma yöntemlerine tabi tutulabilir. Bunlardan sonra nihai bertaraf için dağıtım ve pazarlama, kimyasal sabitleme, düzenli depolama ve lagünlerde biriktirme gibi alternatifler mevcuttur.

Waterland

Atık Su
Arıtma Çözümlerimiz

Waterland Olarak Amacımız;

Suyun Geleceğini Korumak.