Ters Ozmoz Sistemlerinin Türkiye’de Yeri

Yakın zamanda su arıtma sektörünün dünyada çok önemli bir sektör haline geleceği bilinmektedir. Sanayide giderek daha kaliteli ve daha fazla su ihtiyacı oluşması, temiz içme ve kullanma suyu kaynaklarının sınırlı olması ve artan nüfusa karşı yetersiz kalması suyu ve arıtılmasını önemli kılar.

“Günümüzde Türkiye’de bölgesel olarak içme ve kullanma suyu sıkıntıları yaşanmaktadır. “

Türkiye’de yağış miktarı bölgesel ve mevsimsel farklılıklar göstermektedir. Baraj, göl, akarsular gibi yüzeysel su kaynakları ve kaynak suları bulunmayan veya yetersiz kalan bu bölgelerde alternatif çözümlere yönelmek gerekir. Bu çözümler tankerle temiz su kaynaklarından su taşımak, kilometrelerce boru hattı döşeyerek başka bölgelerden su getirmek veya mevcut su kaynaklarını uygun yöntemlerle arıtmaktır. Söz konusu alternatifler arasında en avantajlı olanı ise mevcut kaynakları kullanarak yer altı suyunu veya denize yakın bir bölge ise deniz duyunu arıtarak içme ve kullanma suyu temin etmektir.

Tuzluluk oranı yüksek olan bu su kaynaklarını klasik yöntemlerle arıtmak mümkün değildir.

Tuzluluk oranı yüksek olan bu su kaynaklarını klasik yöntemlerle arıtmak mümkün değildir. Bu suların arıtılması için daha ileri arıtma yöntemleri uygulanması gerekmektedir. Bu yöntemler buharlaştırma, iyon değiştirme, ters elektrodiyaliz ve membran prosesleridir. Bu yöntemler arasında en çok tercih edilen membran proseslerdir. Ters osmos sistemleri ise bilinen en hassas membran filtrasyon yöntemidir. Membran filtrasyon yöntemleri katı maddelerin yanı sıra çözünmüş organik ve inorganik maddelerin büyük kısmını tutarlar. Membran filtrasyon uygulanan basınç artışına bağlı olarak mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon ve ters ozmoz şeklinde sıralanır.

Ülkemizde membran prosesler ağırlıklı olarak sanayiye yüksek kalitede su temin etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Alternatif su kaynakları içinde arıtılmış suların işletmelerde tekrar kullanımı son yıllarda dünyada çok önemli olmuştur. Özellikle demir çelik sanayi, kaplama sanayi ve tekstil sanayinde ters osmoz metodu geniş olarak kullanılmaktadır. Meyve suyu ve salça sanayinde daha konsantre ürün elde etmek için ters osmoz metodu uygulanmaktadır.

İçme ve kullanma suyu amaçlı kullanımın yaygın hale gelmesi 2000 yılından sonra olmuştur. Waterland Su Arıtma ve Çevre Teknolojileri kurucularının 15 yıllık tecrübeleriyle membran prosesleri Türkiye’de ilk örneklerini verdiği günlerden beri mühendislik ve imalat hizmetleri vermeye devam etmektedir.